Fara í efni
Hafa samband Frístundastyrkir

Mikilvægar upplýsingar

Hafa samband

Grindavíkurbær: 420 1100 / grindavik@grindavik.is

Reykjanesbær:  421 6700 / reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

Suðurnesjabær: 425 3000 /afgreidsla@sudurnesjabaer.is

Sveitarfélagið Vogar: 440-6200 /skrifstofa@vogar.is

Frístundastyrkir

Nánari upplýsingar um frístundastyrki sveitarfélaganna á Suðurnesjum;

Grindavík

Reykjanesbær

Sérstakur frístundastyrkur vegna Covid

Suðurnesjabær

Vogar

Listanámskeið - Art - course  Listanámskeið - Art - course 

Listanámskeið - Art - course 

Listanámskeið !

Kennari Marta Ryba

Leiðbeinandinn mun taka þig í gegnum ýmis sjónræn dæmi og stíla og kynna aðrar aðferðir við teikningu. Kynnt verða hefðbundin og óhefðbundin verkfæri við að skapa. Námskeiðið fer að stærstum hluta fram inni í stúdíói ART CASE - Marta Ryba sem unnið hefur að því að gera aðstöðuna fullkomna fyrir krakka þar sem þau geta sullað eins mikið og þau vilja og skemmt sér við að skapa sína eigin list.

Allir eru velkomnir þar sem æfingar og aðferðir eru hentugar á öllum stigum.

HVER ÆTTI AÐ TAKA ÞETTA NÁMSKEIÐ?

Öll börn sem hafa áhuga á að skapa/mála eða bara búa til eitthvað með höndunum.

FYRIR HVAÐA ALDUR ER ÞETTA NÁMSKEIÐ?

Litlir listamenn - tónlist og list- 1- 3 ára, 3 - 6 ára

Teikninámskeið - 7 - 18+ ára

Stuttar vinnustofur - 7 - 18+ ára

Sumarvinnustofur - Allir

Leir, saltdeig og pappamassi - 6 - 15 ára

VERKEFNI

Kennsluaðferðir kennara útskýrðar, efni og aðferðir kynntar.

Tilraunir með þurrum efnum (kol, blý, pastel osfrv.)

Tilraunir með blaut efni (blek, burstar, pennar osfrv.)

Mixed media og abstrakt.

Að nota línu, tón, áferð, mælikvarða og samsetningu.

Leir, saltdeig og pappamassi.

KENNARI

Marta Ryba hefur starfað við eigin list síðan 2011 og er enn að læra og þróast. Hún er tungumálakennari. Sjá meira inni á www.marta-ryba.art

EFNI

Allt efni innifalið, málning, litir, penslar, pappír, svunta, og allt tilheyrandi. Ætlast er til að nemendur hafi með sér einhvern léttan bita / hollt nesti.

HÁMARKSFJÖLDI NEMENDA

10

FJÖLDI KENNSLUSTUNDA - VERÐ:

(1- 3 ára) (4 - 6 ára)

Foreldrar þurfa taka þátt

4 kennslustundir á mánuði (4 x 45 min) - kr. 25.000.

1 kennslustund (45 min) - kr. 8.000.

(7-9 ára)(10-13 ára)(14-17 ára)(18+)

4 kennslustundir á mánuði (4 x 60 min) - kr. 35.000.

1 kennslustund (1 klst.) - kr. 10.000.

Stuttar vinnustofur (3 tímar) - TEIKNINÁMSKEIÐ EÐA MÁLARANÁMSKEIÐ

1 dag - 3 x 60 min - kr. 15.000.

2 dagar - 6 x 60 min - kr. 30.000

STAÐSETNING

Stúdíó ART CASE - Marta Ryba Hafnargata 15, Keflavik

UPPLÝSINGAR

E-mail: info@marta-ryba.art

Instagram: https://www.instagram.com/marta_ryba_art_case/

Facebook: https://www.facebook.com/artcasemartaryba

Page: www.marta-ryba.art

English version

ART COURSE !

Teacher Marta Ryba

The teacher will take you through various visual examples and styles and introduce other methods of drawing. Traditional and unconventional tools for creating will be introduced. The course mostly takes place inside the studio ART CASE - Marta Ryba, Keflavik, Hafnargata 15. It is a perfect place for kids and adults where they can learn and play as much as they want and have fun creating their own art.

Everyone is welcome all methods are suitable for all levels.

WHO SHOULD TAKE THIS COURSE?

All children who are interested in creating/painting or just making something with their hands.

WHAT AGE IS THIS COURSE FOR?

Small Artists - music & art - 1-3 years, 3-6 years

Drawing Classes - 7 - 18+ years

One/Two Days Workshops - 7 - 18+ years

Summer Workshops - Everyone

Clay, salt dough and papier-mâché art - 6 - 15 years old

PROJECT

Teachers' teaching methods explained, material and methods presented.

Experiments with dry materials (charcoal, lead, pastel, etc.)

Experiments with wet materials (ink, brushes, pens, etc.)

Mixed media and abstract.

Using line, tone, texture, scale and composition.

Clay, salt dough and papier-mâché art.

TEACHER

Marta Ryba has been working on her own art since 2011 and is still learning and developing. She is a language teacher. See more at www.marta-ryba.art

CONTENTS

All materials included, paint, colors, brushes, paper, apron, and all accessories. Students are expected to bring a light snack / healthy snack.

MAXIMUM NUMBER OF STUDENTS

10

NUMBER OF LESSONS - PRICE:

(1- 3 years old) (4 - 6 years old) kid+parent

Parents need to be involved

4 lessons per month (4 x 45 min) - ISK. 25,000.

1 lesson (45 min) - ISK 8,000.

(7-9 years old) (10-13 years old) (14-17 years old) (18+)

4 lessons per month (4 x 60 min) - ISK. 35,000.

1 lesson (1 hour) - ISK 10,000.

Short workshops (3 hours) - DRAWING COURSE OR PAINTING COURSE

1 day - 3 x 60 min - ISK. 15,000.

2 days - 6 x 60 min - ISK. 30,000

LOCATION

Studio ART CASE - Marta Ryba Hafnargata 15, Keflavik

More INFO:

E-mail: info@marta-ryba.art

Instagram: https://www.instagram.com/marta_ryba_art_case/

Facebook: https://www.facebook.com/artcasemartaryba

Page: www.marta-ryba.art

Slóð

www.marta-ryba.art