Fara í efni
Hafa samband Frístundastyrkir

Mikilvægar upplýsingar

Hafa samband

Grindavíkurbær: 410 1100 / grindavik@grindavik.is

Reykjanesbær:  421 6700 / reykjanesbaer@reykjanesbaer.is

Suðurnesjabær: 425 3000 /afgreidsla@sudurnesjabaer.is

Sveitarfélagið Vogar: 440-6200 /skrifstofa@vogar.is

 

Frístundastyrkir

Nánari upplýsingar um frístundastyrki sveitarfélaganna á Suðurnesjum;

Grindavík

Reykjanesbær

Sérstakur frístundastyrkur vegna Covid

Suðurnesjabær

Vogar

Strandleið Strandleið

Strandleið

Strandleiðin er 10 km löngu gönguleið sem liggur meðfram sjónum allt frá Berginu í Keflavík yfir til Ytri og Innri Njarðvíkur upp á Vogastapa.

Gönguleiðin varð til í framhaldi af vinnu við að verja strönd bæjarins fyrir sjógangi en það var gert með því að nýta grjót úr jarðvinnu í Helguvík til þess að verja strandlengjuna fyrir landrofi af völdum sjávar. Við það myndaðist kjörið tækifæri til að byggja göngustíga meðfram grjótgörðunum og opna þannig nýja sýn og aðgang að fallegum strandsvæðum.

Strandleið Reykjanesbæjar hefur einnig fengið nýja ásýnd á undanförnum árum en nú hafa strendur bæjarlandsins verið hreinsaðar og ekki tíðkast lengur að henda rusli út í fjöru.

Áhersla við mótun Strandleiðarinnar er fjölnotagildi, enda hefur hún ekki síður verið vinsæl við hlaup, skokk og hjólreiðar.

Á leiðinni er hægt að skoða fjölbreytt dýralíf, gamlar varir og útróðrarstaði og bergmyndanir sem segja sögu jarðfræðinnar á lifandi hátt. Í því skyni hafa verið sett upp skilti víða á leiðinni sem segja frá ýmsum fróðleik sem tengist Strandleiðinni.

English version

The way that is next to the ocean is a 10 km long hiking trail that runs along the sea from the mountain in Keflavik to Ytri and Inner Njarðvík up Vogastapa.

The trail led to the work of protecting the town's shore for seabed, which was done by utilizing geyser rock in Helguvík to protect the shoreline from a sea troop caused by the sea. By doing so, the ideal opportunity to build footpaths along the rocky areas was created, thus opening up new visions and access to beautiful coastal areas.

The Strandleið Reykjanesbær has also had a new appearance in recent years, but now the beaches of the town have been cleared and no longer used to throw waste to the beach.

The emphasis on the shaping of Strandleiðin is multi-purpose value, as it has been less popular with jogging, jogging and cycling.

Along the way you can see a wide range of wildlife, old lakes and expanses and rock formations that tell the history of geology in a living way. To this end, a sign has been set up on the way that tells about various information related to Strandleiðin.

Further information www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/afthreying-utivist/gonguleidir

Polish version

Strandleiðin to 10-kilometrowy szlak turystyczny biegnie wzd?u? morza z góry w Keflaviku do Ytri i Inner Njarðvík do Vogastapy.

Szlak prowadzi? do ochrony brzegów dna morskiego, co zosta?o zrobione z wykorzystaniem ska?y z helikoptera w Helguvík, aby chroni? lini? brzegow? przed oddzia?em morza wywo?anym przez morze. Dzi?ki temu powsta?a idealna okazja do budowania ?cie?ek wzd?u? skalistych obszarów, otwieraj?cych nowe wizje i dost?pu do pi?knych wybrze?y.

Strandleið Reykjanesbær równie? pojawi? si? w ostatnich latach, ale teraz pla?e miasta zosta?y wyczyszczone i ju? nie rzuca?y odpadów na pla??.

Nacisk na kszta?towanie Strandleiðin ma warto?? wielofunkcyjn?, poniewa? by?o mniej popularne w przypadku joggingu, joggingu i jazdy na rowerze.

Wzd?u? drogi mo?na zobaczy? szeroki wachlarz przyrody, starych jezior i obszarów i formacji skalnych, które mówi? o historii geologii w sposób ?ywy. W tym celu zosta? utworzony znak, który informuje o ró?nych informacjach dotycz?cych Strandleiðin.

Dalsza informacja
www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/afthreying-utivist/gonguleidir

Slóð

www.reykjanesbaer.is/is/mannlif/afthreying-utivist/gonguleidir